วัดใหญ่ทักขิณาราม

วัดใหญ่ทักขิณารามตั้งอยู่ริมแม่น้ำนครนายก ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ชมความคลาสสิกที่ยังคงยืนยงท้าทายกาลเวลาจากวัดใหญ่ทักขิณาราม ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครนายก ไฮไลต์ของวัดนี้อยู่ที่พระอุโบสถหลังเก่าที่ล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว โดยอุโบสถหลังนี้มีขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 10.15 เมตร และสูง 10 เมตร

สร้างโดยฝีมือช่างชาวเวียงจันทน์ ตัวพระอุโบสถเป็นเครื่องไม้ มุงกระเบื้อง ก่ออิฐถือปูน บานประตูเป็นไม้แกะสลัก รอบด้านขวามือเป็นรูปยักษ์ถือกระบองชูขึ้นและเท้าเอว หน้าบันไดแกะสลักเป็นรูปเทพพนม ส่วนกำแพงแก้วมีซุ้มประตูโค้งแบบศิลปะตะวันออกด้านนอกกำแพงแก้วฝั่งทิศตะวันตกมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองแบบทรงเครื่องซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนให้วัดใหญ่ทักขิณารามแห่งนี้เป็นโบราณสถาน โดยร่วมมือกับทางวัดทำการบูรณะอุโบสถให้กลับมามีสภาพดี เช่นเดิม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand