พีระศักดิ์ คาดปี 61 จัดเลือกตั้งได้

นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่สอง กล่าวถึง กรอบการทำงานของแม่น้ำ 5 สาย ว่า สนช.เป็นส่วนหนึ่งในการเดินหน้าปฏิรูปประเทศ และเดินหน้าสู่การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าอาจมีการเลือกตั้งในปี 2561

นี้ เนื่องจากต้องพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้ง 10 ฉบับให้แล้วเสร็จก่อน โดยขณะนี้ สนช.ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญเสร็จไปแล้ว 3 ฉบับ คือร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ส่วนอีก 2 ฉบับอยู่ในระหว่างการพิจารณา คือ ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่วนที่เหลือทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)จะทยอยส่งมาให้สนช.พิจารณา อย่างไรก็ตาม เมื่อกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งมีการพิจารณาครบและแล้วเสร็จเมื่อใด จะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน 150 วัน ตามกฎหมายกำหนด จะไม่สามารถเลื่อนได้.-สำนักข่าวไทย